Regelbunden läxhjälp i Habo

Unga Kan Habo anordnar läxhjälp varje måndag, onsdag och lördag i ABF:s lokaler på Jönköpingsvägen. Utöver att utgå från barnens egna läxor använder vi oss även av programmet Kahoot för att lära oss språk och matematik.

Workshop om klimatförändringar

Den 20:e november hade vi en workshop på temat ”Capacity builing on climate change” I ABF:s lokaler i centrala Habo i samarbete med föreningen Solidaritet för Ungdomens Framtid (SUF). Klimatförändringar är något som engagerar våra medlemmar allt mer då det är något som påverkar oss både i Sverige och i våra hemländer. Fokus i diskussionen låg på vad vi kan göra här i Sverige och hur vi kan minska effekterna av klimatförändringarna i världens mest utsatta länder.