Om oss

Unga Kan är en riksorganisation för ideella ungdomsföreningar som grundades år 2014. Vi vill vara en plattform för unga att förverkliga sina idéer och drömmar. Vårt fokus ligger på kultur, kreativitet och integration.

Syfte och målsättning:
– att främja ungas organisering och inflytande i samhället
– att främja ungas kreativitet och skapande
– att verka för ökad integration i Sverige
– att skapa mötesplatser för barn och unga med olika bakgrund

Vi erbjuder:
– rådgivning.
– hjälp att söka bidrag ur fonder/stiftelser.
– stöttning vid evenemang.
– översättning av information till en rad olika språk.