Bli medlem

Föreningar är välkomna att bli medlemmar

Medlem i ”Unga kan” kan den förening bli som:

  • är ideell.
  • har minst fem fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar.
  • har minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med Unga kans målsättning och uppfyller de av Unga kan stadgade kraven.

Medlemsförening ska:

  • ha fast verksamhetsår, vilket bör vara kalenderår
  • ha medlemskap som gäller samma tid som verksamhetsår
  • årligen lämna verksamhetsrapport eller verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

Om ni vill bli medlemmar så ber vi er att kontakta kansli@ungakan.se så skickar vi medlemsformulär och mer information.